Mentorschap met Irma biedt betrokken, toegankelijk en professioneel mentorschap. Mentorschap met Irma werkt binnen een straal van 50 km rondom Hoogeveen.

 

Wat is mentorschap?

Mentorschap is voor mensen, die vanwege hun beperking ondersteuning nodig hebben in het maken van beslissingen. Het gaat dan om beslissingen die te maken hebben met de zorg, begeleiding, behandeling en/of verpleging. Ook als het gaat om het invullen van de dag, zoals werk en dagbesteding, is een mentor waar nodig betrokken.

De mentor is wettelijk vertegenwoordiger en komt op voor de persoonlijke belangen van de cliënt. De mentor zal daar waar het kan, samen met de cliënt beslissingen nemen.

Mentorschap kan aangevraagd worden voor mensen vanaf 18 jaar. De rechter is degene die de mentor aanstelt. 

 

Wanneer een professioneel mentor?

Een professioneel mentor helpt wanneer er geen familieleden of andere betrokkenen zijn, die de rol van mentor op zich kunnen of willen nemen. Een mentor is er voor je als je bijvoorbeeld te maken hebt met:

- een (licht) verstandelijke beperking

- psychiatrische problematiek

- Niet Aangeboren Hersenletsel

- Alzheimer of dementie.