Ik ben Irma Eikelboom en ik werk inmiddels ruim 20 jaar in de hulpverlening. Ik heb hiervan meer dan 12 jaar in de jeugdzorg gewerkt; zowel op groepen met uit huis geplaatste jongeren, als in de functie van casemanager jeugd en gezinsvoogd. Ik heb ook met veel plezier gewerkt in de maatschappelijke opvang, waar ik met jongvolwassenen optrok om hen te begeleiden in het toegroeien naar meer zelfstandigheid.

Van oorsprong ben ik maatschappelijk werker. Na mijn periode in de maatschappelijke opvang, heb ik nog een aantal jaar gewerkt met vrouwen en mannen die te maken kregen met een onbedoelde zwangerschap.

Al deze tijd woonde ik met mijn gezin in de provincie Utrecht.

De roots van mijn man maakte dat we in 2016 naar het prachtige Drenthe zijn verhuisd!

Van januari 2017 tot en met mei 2021  heb ik in Drenthe bij een kantoor voor bewindvoering, curatele en mentorschap als professioneel mentor gewerkt.

In deze jaren heb ik ontdekt, dat ik het werk als mentor ontzettend mooi vind om te doen. Ik kreeg meer en meer mijn eigen ideeën over hoe ik dit in zou willen vullen en kwam in contact met een andere zelfstandig professioneel mentor, die mij het laatste zetje gaf, om mijn eigen onderneming als zelfstandig professioneel mentor te beginnen.

Inmiddels is Mentorschap met Irma een feit en daar ben ik ontzettend blij mee!

 

Visie

Ieder mens is het waard om gehoord en gezien te worden!

Als mentor, maar ook als mens, wil ik er zijn voor hen die ondersteuning nodig hebben in het kenbaar maken van hun stem.

Ik vind het daarom belangrijk om mijn cliënten goed te leren kennen, zodat er (daar waar het mogelijk is) een vertrouwensband opgebouwd kan worden. Respect en gelijkwaardigheid zijn voor mij daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ik zal altijd rekening houden met de geloofsovertuiging van mijn cliënten. Als er beslissingen genomen moeten worden, zal dit in de lijn zijn van de overtuigingen van mijn cliënt.