Mentorschap met Irma: Procedure van aanvragen van mentorschap.

Wie kan mentorschap aanvragen?

Familie

U kunt als familie mentorschap aanvragen voor uw familielid. Vaak is dit niet een makkelijke beslissing. Tenslotte draagt u op het moment dat er een professioneel mentor betrokken is, een belangrijke taak over aan een nog onbekend iemand.

Als mentor vind ik het daarom belangrijk om van u als betrokken familie te horen, wat u belangrijk vindt voor uw familielid. U kent hem of haar tenslotte goed.

In een kennismakingsgesprek kunt u uw vragen aan mij stellen en zal ik vertellen hoe ik te werk ga. U kunt daarna beslissen of u met mij als mentor verder wil. Als het mogelijk is, dan ontmoet ik natuurlijk ook graag de persoon waar het mentorschap voor wordt aangevraagd, zodat we ook alvast met elkaar kunnen kennismaken.

Als u voor mij als mentor kiest, dan maken we een afspraak om samen de formulieren in te vullen die nodig zijn voor de rechtbank. Ik kan u hierbij ondersteunen.

 

Zorgaanbieders

U als zorgaanbieder kan ook de aanvraag voor mentorschap doen. Het kan voorkomen, dat uw cliënt geen familie heeft of dat er sprake is van verstoorde familieverhoudingen, waardoor familie onvoldoende in staat is om op te kunnen komen voor de belangen van uw cliënt.

Als uw cliënt niet goed de gevolgen van belangrijke beslissingen betreft de zorg en/of begeleiding/behandeling kan overzien en er geen betrokken familie is die hem of haar daarin bij kan staan, dan is een professioneel mentor een goede oplossing.

Ik werk met veel zorgaanbieders prettig samen. Tenslotte willen we beiden, dat het goed gaat met onze cliënt!

Ik ben daarom betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan. Daarnaast kom ik ongeveer eens in de 8 weken langs om te kijken hoe het gaat en daar waar het mogelijk is een gesprek te hebben met mijn cliënt.

Belangrijk om te weten is dat ik geen zorgverlener ben, maar als het ware met jullie meekijk naar de uitvoering van de zorg. 

Als u als zorgaanbieder met mij wil kennismaken om te kijken of ik het mentorschap van uw cliënt zou kunnen doen, dan kom ik graag met u in contact.

De rechtbank onderzoekt altijd waarom er een professioneel mentor nodig is. We hebben daarom ook altijd een gesprek over wat er aan de hand is binnen de familie, wat maakt dat jullie denken aan een professioneel mentor.

 

Wie kan nog meer het mentorschap aanvragen?

De cliënt mag ook zelf het mentorschap aanvragen. In de praktijk wordt dit meestal wel ondersteunt door betrokken zorgverleners. Daarnaast kan ook de bewindvoerder of de voogd (bij minderjarigheid) de aanvraag doen. In uitzonderlijke gevallen kan ook de officier van justitie of de rechter de aanvraag doen. Bijvoorbeeld bij het omzetten van de ene naar de andere mentor.

 

Formulieren naar de rechtbank

Na het kennismakingsgesprek maken we een afspraak om de formulieren van de rechtbank in te vullen. In dit gesprek is ook tijd en ruimte om te vertellen wat er zoal speelt op het gebied van de zorg, begeleiding en werk/dagbesteding. Met elkaar vullen we daarvoor het mentorschapsplan in.

U als aanvrager schrijft het verzoekschrift. Ik als aankomend mentor schrijf een bereidverklaring, waarin ik bevestig dat ik mentor wil worden. Als er betrokken familie en/of een bewindvoerder is, dan moeten zij ook een akkoordverklaring schrijven. Deze formulieren kunt u ook vinden op deze website.

Als alle formulieren ingevuld zijn dan kan de aanvraag naar de rechtbank gestuurd worden. De rechtbank behandeld gemiddeld de aanvraag binnen 6 tot 8 weken.

De rechtbank kijkt in de papieren of een mentor echt nodig is. Soms willen zij de persoon voor wie het mentorschap wordt aangevraagd zien en horen. Er komt dan een oproep om naar de rechtbank te komen. Hier is geen advocaat voor nodig. Als de rechtbank instemt, komt er een beschikking en dan kan het mentorschap echt starten.

 

Start mentorschap

Ik zal binnen twee weken nadat de beschikking binnen is op bezoek komen. In de tussentijd vraag ik bij alle betrokken zorgverleners de zorgplannen, behandelplannen, eventuele diagnostiek en indicaties op. Ik doe dit zodat ik een dossier kan aanmaken en kan lezen hoe de zorg er nu uitziet.

 

Wat kan je van mij als mentor verwachten?

- Als mentor ben ik betrokken bij de zorg van mijn cliënt. Ik ben betrokken bij het opstellen van het zorgplan, de evaluatie hiervan en bij het maken van nieuwe doelen.

- Als er sprake is van gedwongen zorg, dan ben ik betrokken bij het maken van deze afspraken en de evaluatie daarvan.

- Ik zie erop toe, dat de afspraken die gemaakt zijn in het plan ook nagekomen worden.

- Ik heb daarom regelmatig contact met betrokken zorgverleners.

- Ik heb ongeveer eens in de 8 weken een afspraak met mijn cliënt om elkaar te zien en spreken en te horen hoe het gaat. Als een cliënt hier niet toe in staat is, zal ik minder komen, maar dan wel tenminste eens in de 8 weken contact hebben met begeleiding/verzorging en/of betrokken familie.

- Mocht er andere of nieuwe zorg nodig zijn, dan ben ik waar nodig, betrokken in het vinden hiervan.

- Als er sprake is van een pgb kan ik vanuit mijn functie als mentor de gewaarborgde hulp zijn. Ik zal dan de gesprekspartner van het zorgkantoor zijn.

- Ik heb daar waar het gewenst is contact met familieleden van mijn cliënt.

- Ik werk in een straal van 50 km rondom Hoogeveen.

 

Wat doet een mentor niet:

Soms is het verwarrend wat je wel en niet van een professioneel mentor kan verwachten. Daarom bij deze een klein overzicht van wat ik als professioneel mentor niet kan doen:

- Ik zal niet samen met mijn cliënt gaan winkelen omdat er bijv. nieuwe schoenen, kleding, of shampoo nodig is.

- Ik zal niet mee kunnen naar bezoek aan de dokter, tandarts of het ziekenhuis. Uitzondering zijn situaties waarbij het belangrijk is, dat ik een betrokken arts of specialist spreek, dan kan het voorkomen, dat ik wel een keer mee ga.

- Ik kan niet mijn cliënt naar een vakantieadres brengen.

- Ik kan niet een uitvaart of crematie regelen.

- Ik ga niet over de financiën van mijn cliënt. De meeste cliënten hebben hiervoor een bewindvoerder of budgetbeheerder.

 

Als mentor heb ik een regiefunctie. Ik kan wel meedenken in het laten organiseren van bovenstaande.

 

Wanneer stopt het mentorschap?

- Als het mentorschap wordt opgeheven. Dit gaat altijd via de rechter.

- Als de rechter de mentor ontslaat. Er zal dan een andere mentor aangewezen worden. De wensen van de cliënt worden hierin meegenomen.

- Als de tijdsduur van het mentorschap is verstreken. Dit geldt alleen voor als er een tijdelijk mentorschap is uitgesproken.

- Als de cliënt overlijdt.

- Als de mentor overlijdt. Er zal dan een andere mentor aangewezen worden. De wensen van de cliënt worden hierin meegenomen.