Kwaliteit

Ieder jaar verantwoord ik mij als mentor aan de rechtbank. In een rapportage over het mentorschap beschrijf ik hoe het mentorschap is verlopen. Als cliënten in staat zijn om hier met mij over te kunnen of willen spreken, dan bespreek ik dit met hen en kunnen zij zelf ook aan de rechtbank aangeven hoe het mentorschap verloopt.

Als mentor ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren. De NBPM.

Ik zal altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Hoe ik dat doe, kunt u lezen in het Privacyreglement Mentorschap.

 

Samenwerking

Mentorschap met Irma is aangesloten bij een samenwerkingsverband met nog 6 andere zelfstandig mentoren. Bij ziekte of vakantie zal één van hen mij vervangen. U weet tijdig wie dit dan is.

 

Klacht

Als er onverhoopt ontevredenheid is over de uitvoering van het mentorschap, dan kom ik daar graag met u over in gesprek. In dit gesprek hoop ik dat we dan nieuwe afspraken kunnen maken, zodat we positief met elkaar verder kunnen. Mocht ontevredenheid toch blijven verstaan, dan kunt u in mijn klachtenformulier lezen, wat te doen.

 

Tarieven:

Aan mentorschap zijn kosten verbonden. De kosten worden ieder jaar door de overheid bepaald.

Per 1 januari 2024 ben ik vrijgesteld van btw.

De tarieven voor 2024 zijn:

· Mentorschap voor volwassenen boven de 23 jaar:  110,00 per maand 

Op grond van 17 uur per jaar.

· Jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar:                142,25 per maand 

Op grond van 23 uur per jaar.

· Eenmalige aanvangskosten/ opstart:                          621,00

· Verhuizing regelen:                                                           388,00

Eenmalige griffiekosten voor de rechtbank zijn 87,00.

Als er onvoldoende inkomen is om deze kosten te kunnen betalen, dan kan er bij de gemeente Bijzondere Bijstand aangevraagd worden. Uw bewindvoerder kan hierbij helpen. Heeft u geen bewindvoerder, dan kunt u hiervoor hulp vragen bij uw begeleiding, familie, of het sociaal wijkteam binnen de gemeente waar u verblijft.

Helaas kunnen de kosten niet betaald worden vanuit de bestaande indicatie of het eventuele pgb.